Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Paşaköy ve Orhanlı Mahalleleri, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Paşaköy ve Orhanlı Mahalleleri, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı