Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Bostancı Mahallesi, 140 Ada 16 Parsel, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Bostancı Mahallesi, 140 Ada 16 Parsel, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

PLAN ONAY TARİHİ 28.05.2019