Balıkesir İli, Havran İlçesi, Fazlıca Mahallesi, 299 Ada 278 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Balıkesir İli, Havran İlçesi, Fazlıca Mahallesi, 299 Ada 278 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

PLAN ONAY TARİHİ 27.02.2020