Balıkesir İli, Havran İlçesi, Kocadağ Mahallesi, Eko-Turizm Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı

Balıkesir İli, Havran İlçesi, Kocadağ Mahallesi, Eko-Turizm Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı