Balıkesir İli, Havran İlçesi, Küçükşapçı Mahallesi 220 Ada 139 Parsel 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Balıkesir İli, Havran İlçesi, Küçükşapçı Mahallesi 220 Ada 139 Parsel 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

PLAN ONAY TARİHİ 26.12.2017