Bolu İli, Merkez İlçesi, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları, Plan Tadilatları

Bolu İli, Merkez İlçesi, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları, Plan Tadilatları