Kırklareli İli Merkez İlçesi Demircihalil Mahallesi 151 Ada 8 Parsel 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Kırklareli İli Merkez İlçesi Demircihalil Mahallesi 151 Ada 8 Parsel 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

ONAY TARİHİ 12.08.2020