KIRŞEHİR İLİ ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANLARI

KIRŞEHİR İLİ ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI. 

PLAN ONAY TARİHİ 18.12.2020

Proje Videosu