Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi 1/25000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi 1/25000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişiklikleri